คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: กาแฟหยอดเหรียญผลงาน มทร.ธัญบุรี

ผลงาน “เครื่องจำหน่ายกาแฟอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญ” ของ นายภูเบศ จันทร์อิน นายทรงพล ทองมี นายชัยวุฒิ โสดานิล และ อาจารย์สุทัศน์ หงษ์ดำเนินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก สาขาวิชา เทคโน โลยีโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พิจารณาจากเครื่องต้นแบบของ นายคฑาเทพ เจริญผล และคณะ ที่พบว่าเครื่องมีปัญหาต้องพัฒนา เช่น ปัญหาในเรื่องการจ่ายกาแฟ มีไอน้ำทำให้ระบบการจ่ายกาแฟ น้ำตาลและคอฟฟีเมตอุดตัน เป็นต้นจึงมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ด้วยการใช้เซอร์โวมอเตอร์ในการปาดตวงจ่ายกาแฟทำให้มีความถูกต้องแม่นยำ มีชุดปั่นเพิ่มอากาศและทำแผ่นกั้นไอน้ำ เพื่อเปิดปิดเวลาการจ่ายกาแฟและส่วนผสม ใช้กระบอกอะ ครีลิกกัดใส่ส่วนผสมกับกาแฟ โดยใช้เครื่องซีเอ็นซีกัดทำให้มีสัดส่วนที่แน่นอนทำให้ปัญหาความชื้นหมดไป

สามารถเลือกชนิดของกาแฟได้ 3 ชนิด ได้แก่ อาราบิก้า โรบัสต้า กาแฟไทย และเลือกปริมาณน้ำตาล คอฟฟีเมต ได้ตามต้องการ ตัวเครื่องใช้หม้อต้มขนาดห้าลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้น

เครื่องรองรับเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาท ได้ทั้งใหม่และเก่ามีเซ็นเซอร์อินฟราเรด วัดเตือนน้ำและส่วนผสมหมดมีเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิโชว์ผ่านจอ แอลซีดีถ้าหากไม่วางแก้วก็จะแจ้งเตือนผ่านจอแอลซีดีตัวเครื่องมีขนาดเล็กเบากะทัดรัดกว่าเครื่องต้นแบบและสามารถถอดล้างทำความสะอาดกระบอกกาแฟ น้ำตาล คอฟฟีเมตและชุดปั่นเพิ่มอากาศได้

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th