เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน

รายการ กล้าคิด กล้าทำ ทางช่อง 5 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.กระวี  ตรีอำนรรค และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จากผลงาน เครื่องเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงาน