รายการเรื่องจริงยิ่งกว่าละคร

รายการ เรื่องจริงยิ่งกว่าละคร ทางช่อง TPBS สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น นายพัธกานต์  พุ่มพฤกษ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี