คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำผลงานเจ๋ง มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมหุ่นยนต์ดำน้ำให้กับนักเรียนและนักศึกษานั้นเป็นโครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากมหา วิทยาลัย MIT โดยนำหุ่นยนต์ดำน้ำขนาดเล็กมาเปิดอบรม โดยหุ่นยนต์ดำน้ำขนาดเล็กจะเป็นแบบพื้นฐาน ที่สามารถขับเคลื่อนใต้น้ำได้ด้วยใบพัด 3 ตัว ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโครงการหุ่นยนต์ดำน้ำนำไปใช้ได้กับสภาพแวดล้อมจริง

โดยนายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัย นายธีรพงศ์ ดิรจิต นายศึกษา วงศ์บุญเรื่อง นายกรวิทธิ์ จันทะไชย และนายณัฐกิตติ์ อ่องยิ้ม จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ดำน้ำเป็นผลสำเร็จ

โครงการหุ่นยนต์ดำน้ำ ควบคุมระยะไกลที่สามารถควบคุมความลึกได้ สนับสนุนทุนการวิจัย จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านการทดสอบและได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ เรียกว่า หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล ขับเคลื่อนสี่ใบพัดและควบคุมโดยจอยสติ๊กแบบมีสาย หุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดความดัน วัดความเร่ง และวัดมุมเอียง ตัวหุ่นยนต์มีกล้องวิดีโอที่ส่งภาพขึ้นมาที่จอมอนิเตอร์ เพื่อให้ผู้ควบคุมทราบตำแหน่งและทิศทางหุ่นยนต์ดำน้ำใน 6 องศาอิสระ หุ่นยนต์สามารถใช้สำรวจทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ควบคุมระดับความลึกคงที่ เบื้องต้นอยู่ที่ความลึก 10 เมตร

สอบถามข้อมูล โทร.0-2549-4415 หรือที่ www.rmutt.ac.th