คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: รับขวัญลูกใหม่ สู่บ้าน มทร.ธัญบุรี

“ข้าแต่ครูอาจารย์ที่เคารพ ข้าพเจ้าขอมอบกายและใจเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจเรียน จะตั้งใจศึกษา เชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตามด้วยความเคารพทุกประการ ด้วยสัจวาจานี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ”

คำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดังกึกก้องประชุมใหญ่ ในพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 ภายใต้แนวคิด”ย้อนรอยอดีตพระพุทธเจ้าหลวง สู่บารมีทั้งปวงพ่อหลวงภูมิพลมหาราช อาศิรวาทนามราชสดุดี”

นายจอมพล สังข์เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในฐานะประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมองค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรี พูดถึงการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ว่าเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงคุณค่าแห่งธัญบุรีด้วยแนวคิดย้อนรอยอดีตพระพุทธเจ้า

หลวง สู่บารมีทั้งปวงพ่อ หลวงภูมิพลมหาราช อาศิรวาท นามราชสดุดี ลูกหลานราชมงคล ธัญบุรี จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์

“เราจัดขบวนอัญเชิญต้นบายศรีสู่ขวัญ โดยนำเรื่องราวของการแต่งกายของสาวชาววัง และราชพิธีบางส่วนมานำเสนอในรูปแบบของการร่ายรำระหว่างการเคลื่อนขบวน นำความเชื่อและงานฝีมือของชาววัง มาเป็นส่วนหนึ่งในขบวน ประกอบกับการบรรเลงดนตรีไทยวงใหญ่เครื่องคู่ โดยฝีมือของรุ่นพี่ และที่สำคัญในขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำขบวนด้วยการแห่อัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยด้วยการแต่งกายชุดนักศึกษาที่เรียบร้อยเป็นตัวอย่างให้กับเหล่านักศึกษาใหม่ๆ ที่เข้ามา ณ บ้านหลังนี้” นายจอมพล กล่าว

ขณะที่น้องใหม่ซึ่งเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ อย่างน.ส.อริศรา เมฆแสน สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บอกเล่าอย่างตื้นตันใจว่า เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากภายใต้แนวคิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประทับใจในการอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น มทร. ธัญบุรี

เช่นเดียวกับนายธนสิทธิ์ เวรบุญสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บอกเพียงสั้นๆ ว่า เป็นพิธีที่รุ่นพี่มีความตั้งใจที่จะทำให้รุ่นน้องการได้ผ่านพิธีดังกล่าวและได้ปฏิญาณมอบตัวเป็นศิษย์ จะเป็นความทรงจำเตือนใจให้เราปฏิบัติตนดังวาจาที่กล่าวไปเพื่อนำสู่ความสำเร็จในการศึกษา