พนง.มหา’ลัยรุกแก้กฎหมายก.พ.อ.หวังเรียกศักดิ์ศรีคืน-เพิ่มความมั่นคงอาชีพ’นำยุทธ’หนุน-ห่วงวิ่งงานเสริมกระทบสอน

กำหนดเป็นอัตราขั้นต่ำเอาไว้ หากมหาวิทยาลัยใดให้เกินอัตราที่กำหนดอยู่แล้ว จะไม่ปรับขึ้นก็ไม่เป็นไร หรือจะปรับให้มากขึ้นยิ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย แต่หากที่ใดยังให้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็ควรปรับให้อยู่ที่อัตราขั้นต่ำที่กำหนดไว้นายสุมิตรกล่าวว่า เป้าหมายหลักที่เครือข่ายต้องการคือ การเรียกร้องศักดิ์ศรีและความมั่นคงใน วิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งระยะต่อไปจะขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 เป็น พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. … เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การขอปรับแก้ พ.ร.บ.อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น แนวทางที่เร็วและเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้คือ การออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับเกณฑ์กลางเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน

“ทั้งนี้ ยืนยันว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยให้กลับไปสู่ระบบข้าราชการ อย่างที่มหาวิทยาราชภัฏ (มรภ.) หลายๆ แห่งเรียกร้อง เนื่องจากการกลับคืนเข้าสู่ระบบข้าราชการนั้น ทำได้ยาก เนื่องจากผูกพันกับข้อกฎหมายหลายประเด็น ประการสำคัญคือระบบพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้เกิดขึ้น และพัฒนามากว่า 13 ปีแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไปสู่ระบบเดิมได้ ดังนั้น ควรจะเดินหน้าจัดระบบให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่า” นายสุมิตรกล่าว

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การขอออกประกาศ ก.พ.อ.หรือปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นต้องใช้เวลา โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่ม มรภ.และกลุ่ม มทร.ที่เดิมมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนมาก อาจจะมีบางคนที่ไม่พอใจกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่เครือข่ายเสนอมา และจะมีปัญหาเรื่องการขึ้นเงินเดือนเป็น 15,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณตามมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายไปหารือร่วมกันก่อน

นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการกำหนดเกณฑ์กลางเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ำดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นมา เพราะหากอาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมี รายได้ไม่เพียงพอ ต้องไปทำอาชีพเสริม และจะกระทบกับการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม มทร.เองยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ อาจจะยังไม่มีความสามารถดูแลงบส่วนนี้ได้ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้น ในระยะยาว ภาครัฐควรจะเข้ามา มีส่วนสนับสนุนงบตรงนี้ด้วย