คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี ขอเชิญครูอาจารย์ ร.ร.มัธยม ร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี” เพื่อให้ครู-อาจารย์แนะแนวได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาและนำไปแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนทราบวิธีรับสมัครสอบและโควตาของ มทร.ธัญบุรี 1 ส.ค. ที่ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา โทร.0-2549-3025, 0-2549-3677