ภาพข่าว: เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี: บุคคลแห่งปี

พล.อ.พิจิตร กุลละวาณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” ครั้งที่ 5 สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แก่ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์