ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: ยินดี

ดร.ชุมพล พรประภา ปธ.กก.พัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี รับมอบดอกไม้จากผู้แทนนักศึกษา ยินดีโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ