รายการ TK TEEN

ผู้สื่อข่าวรายการ TK teen สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทำรายการเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี