ภาพข่าว: รักน้องใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานเปิด “ศูนย์ประสานงาน รักน้องใหม่” ดำเนินงานโดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมเกี่ยวกับการรับน้องและประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์