เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวคู่

รายการ Mango on campus ออกอากาศทาง Mango TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ  และนักศึกษาสาขาวิศวกรมมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จากผลงาน เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยวคู่