หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล รายการ Mango on campus

รายการ Mango on campus ออกอากาศทาง Mango TV ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  และนักศึกษาสาขาวิศวกรมมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จากผลงาน หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล