หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล

P1210873-300x225

รายการ News – Media ทางสถานี Media News Channel ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  และนักศึกษาสาขาวิศวกรมมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จากผลงาน หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล

  

แสดงความคิดเห็น