ภาพข่าว: ทำบุญ-ตักบาตร

องค์การนักศึกษาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดพิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษา ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี