ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: รางวัลเกียรติยศ

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน”ระฆังทอง” บุคคลแห่งปีที่ทำประโยชน์แก่สังคม ให้แก่ ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์