รายการ สมรภูมิไอเดีย

รายการ สมรภูมิไอเดีย ทางช่อง 3 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน หุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกล