คอลัมน์ สะเก็ด ล้านนา

ทันเหตุการณ์เรื่องโรคมือเท้าปากรวมทั้งเรื่องการป้องกัน น้ำท่วม ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประธานแถลงข่าว เรื่องเรืออัตโนมัติเพื่อช่วย น้ำท่วม และโรคมือเท้าปาก มี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคาร วช. 1 วช. งานเร่งด่วนขนาดนี้ได้ สุนันทา สมพงษ์ ผอ.ภารกิจ โครงการและประสานงานวิจัย ผอ.คนเก่งของชาว วช. เป็นผู้ดำเนินการ ตลอดทั้งงานครับ… งามนิตย์ ราชกิจ หลังเกษียณราชการจากสาธารณสุขเชียงราย ระดับเทียบเท่า สสจ.เชียงราย (9) ยังไม่เคย หยุดทำงาน มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้ความรู้แก่พยาบาลในตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสตรีไทยดีเด่นปี 2555 เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นในวันที่ 1 ส.ค. ที่ กทม…

สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผอ.ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย ของ วช. จัดกิจกรรม Research Zone (2012) : Phase 65 ระหว่าง วันที่ 25-27 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช. 1 วช. ในหัวข้อ “การวัดการกระจายและการวัด แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง” สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th หรือ 0-2561-2445 ต่อ 458 ครับ… นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ตำรวจ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมสัมมนาเรื่องการใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และการช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน/ผู้ได้รับผล กระทบจากการใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี ที่ห้องประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้นท์ครับ.อดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ ผอ. ด้านปฏิบัติการโครงข่ายสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าวเปิดตัว “Trueonline อัลตร้า ไฮสปีด อินเตอร์เนต ความเร็วสูงสุด 7-200 mbps. ในวันที่ 28 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย บริเวณชั้น 1 ลานกิจกรรม ด้านหน้าเพาเวอร์บาย.กมล สถิรัตน์ นอภ.แม่ลาว เปิดศูนย์การผลิตข้าวนาโยนก หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มี ทนงศักดิ์ จันทรานนท์ เกษตร อ.แม่ลาว และ ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ นำชาวเกษตรกร มาร่วมงานคับคั่ง…