คอลัมน์ U Innovation : กาวรองพื้นสมุนไพร สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ด้วยเทคนิคสีฝุ่น

สีฝุ่น เป็นสีเริ่มแรกของมนุษย์ ได้มาจากธรรมชาติ ดิน หิน แร่ธาตุ พืช สัตว์ นำมาทำให้ละเอียด เป็นผง ผสมกาวและน้ำ กาวทำมาจากหนังสัตว์ กระดูกสัตว์ สำหรับช่างจิตรกรรมไทยใช้ยางมะขวิด หรือกาวกระถิน ซึ่งเป็นตัวช่วยให้สีเกาะติดพื้นผิวหน้าวัตถุไม่หลุดได้โดย ง่าย ในยุโรปนิยมเขียนสีฝุ่น โดยผสมกับกาวยาง กาวน้ำ หรือไข่ขาวนายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสี อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการสร้างงานศิลปะด้วยสีฝุ่นนั้น บางครั้งศิลปินอาจพบปัญหาสีที่หลุดล่อนจากเฟรม การแตกลายงา หรือการเขียนสีไม่ติด จากปัญหาดังกล่าวนำมาซึ่งการคิดค้นกาวรอง พื้นเฟรมผ้าใบสำหรับเขียนรูปซึ่งในที่นี้เน้น ไปที่การเขียนรูปด้วยเทคนิคสีฝุ่น หากแต่ การคิดค้นนี้ ความพิเศษนั้นอยู่ที่การนำเอาสมุนไพรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนา จนได้กาวรองพื้นเฟรมผ้าใบที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม นายรัตนฤทธิ์ จันทรรังสี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า กาวรองพื้นที่คิดค้นขึ้นมีส่วนประกอบคือดินสอพองร้อยละ 18.7 กาวเมล็ดมะขามร้อยละ 3.1 กาวกระถินร้อยละ 0.3 น้ำร้อยละ 77.9 วิธีการคือนำเมล็ดมะขามมาคั่วด้วยความ ร้อน 30 นาที กะเทาะเปลือกมะขามออก หลังจากนั้นนำเนื้อเมล็ดมะขามมาแช่น้ำ 1 คืน นำเมล็ดมะขามแช่น้ำมาตำให้ละเอียด ชั่งส่วนผสมต่างๆ ตามสูตร นำน้ำและเนื้อ เมล็ดมะขามป่นใส่ภาชนะคนให้เข้ากันแล้วต้มให้เดือด 20 นาที

จากนั้นใส่กาวกระถินคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มต่ออีก 5 นาทีเติมดินสอพองคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มอีก 10 นาที แล้วกรองกาวด้วยผ้าขาวบาง นำกาวรองพื้นสมุนไพรธรรมชาติที่ได้ไปทารองบนพื้นเฟรมผ้าใบ จำนวน 3 ชั้น ทาชั้นที่ 1 แล้วทิ้งให้แห้ง จากนั้นทาชั้นที่ 2 ทิ้งให้แห้งแล้วกวาดด้วยหอยเบี้ย ทาชั้นที่3 ทิ้งให้แห้ง จากนั้นก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานได้เลย

นอกจากนี้ นักวิจัยเจ้าของผลงานก็ บอกว่า กาวรองพื้นสมุนไพรธรรมชาติ มีกรรมวิธีการผลิตไม่ยุ่งยากสามารถผลิตได้ ในระดับครัวเรือน เฟรมรองพื้นกาวสมุนไพรธรรมชาติที่ผลิตได้ช่วยลดการหลุดล่อนของสี การแตกลายงาการเขียนสีไม่ค่อยติดบนเฟรม อีกทั้งช่วยตอบสนองความ ต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินในการระบายสีสามารถระบายสีได้หลากหลายวิธีการ อีกทั้งตัวเฟรมผ้าใบมีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายไปตาม สถานที่ต่างๆ ได้สะดวก อีกทั้งที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ1 (สาขาปรัชญา) จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th