เปิดโลกกิจกรรมคึกคัก ชมรมครึกครื้น

กว่า 28 ชมรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ต้อนรับสมาชิกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ชมรมกันอย่างคึกคัก ว่าแต่กิจกรรมดีๆ อย่างนี้มีความเป็นมาอย่างไร ไปฟังเจ้าบ้านเล่ากันดีกว่า

“ตังเม” นางสาวสุพรรณพิมพ์ โภคสุพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เล่าว่า ในการเปิดโลกกิจรรมในวันนี้เป็นการแนะนำชมรมต่างๆ ให้น้องๆ ชั้นปีที่ 1 ได้สมัครเข้าชมรม ซึ่งในปีนี้มีชมรมตอบรับถึง 28 ชมรม มีชมรมเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย เช่น ชรมรม D-mind Club ชมรมการติวหนังสือให้น้องๆ ในส่วนของชมรมที่ได้รับการตอบรับและติดอันดับชมรมที่มีคนมาสมัครมากที่สุด คือ ชมรมค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้น เป็นอีกแหล่งความรู้นอกห้องเรียน สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานบันเทิง ได้ผ่อนคลาย พบปะเพื่อนใหม่ “จุดเล็กๆ ในการส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักศึกษา”

“เจ” นายวัชรพล กิจบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานชมรมวิศวกรรมหุ่นยนต์ เล่าว่า สำหรับในปีนี้มียอดการสมัครประมาณ 500 คน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยกิจกรรมที่ผ่านมา ทางชมรมได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์หลายรายการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TPA PLC Competition 2012 Robo’s Chair ball และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 Peng On Dai Gat จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นอกจากการทำกิจกรรมภายในชมรม ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

“เป็นหนึ่ง” นางสาวพนิดา บูรณะเสรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม เล่าว่า สมาชิกในชมรมมีประมาณ 800 คน กิจกรรมส่วนใหญ่จะออกค่ายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ชมรมเป็นอีกเวทีในการทำกิจกรรมของนักศึกษา ส่วนตัวตอนเข้ามาปี 1 จะเป็นคนไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อได้เข้ามาเป็น 1 ในสมาชิกของชมรมอนุรักษ์ ได้เข้ามาทำงาน จนในปัจจุบันได้เป็นประธานชมรม กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น มีความรับผิดชอบ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนต่างคณะ สิ่งที่ได้คือ “ทำให้กล้าแสดงออก กล้าที่จะคิดและทำ ฝึกในการตัดสินใจ”

“โบ๊ท” นายคมกริช แปลงถิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า มาสมัครชมรมดำน้ำ อยากจะไปดำน้ำ เป็นชมรมที่น่าสนใจ นอกจากจะดำน้ำเป็น ยังได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นอกจากที่เรียนในห้องเรียน เวลาว่างเข้ามาทำกิจกรรมกับชมรม ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกัน เวลาที่เรียนในห้องเรียนบางครั้งอาจจะรู้สึกเครียด หลังเลิกเรียนก็เข้ามาในชมรม ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

“ชมพู่” นางสาวรสสุคนธ์ เกตุเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เล่าว่า ชอบอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติ จึงสมัครชมรมอนุรักษ์ ตอนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ชมนุมอาสาพัฒนาโรงเรียน ช่วยกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะ การที่ได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นถือว่าเป็นความสุข เมื่อเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมเป็นอีกสิ่งที่นักศึกษาควรจะทำ กิจกรรมจะสอนอะไรหลายๆ อย่าง สิ่งที่ได้มากที่สุด ประสบการณ์ในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ้าเพื่อนที่ต้องการทำกิจกรรม ชมรมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย

มีคนพูดเสมอว่า “การเรียนทำให้คนมีงานทำ แต่กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” ประโยคที่หลายคนคงได้ยินกันนะจ๊ะ ดังนั้นการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ต้องเรียนและทำกิจกรรม