คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: สัมมนาครูแนะแนว

มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ขอเชิญครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว”แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”เพื่อให้ครู-อาจารย์แนะแนวได้รับทราบข้อมูลการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและทราบวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนักศึกษาโควตาของ มทร.ธัญบุรี โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 ส.ค.นี้ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร.0-2549-3025 และ 0-2549-3677.