คอลัมน์ สังคมราชภัฎ

หลวง ฤทธิ riddhee@hotmail.com

…ปิดท้ายข่าวดี จาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 35 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและได้ที่ www.ped.rmutt.ac.th ภายใจ 31 กรกฏาคม นี้เท่านั้น หากพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราภัฏ คนใดอึดอัดใจที่เดิม ก็มีสิทธินะขอรับ