Tokyo International Viola Competition Secretariat

สำนักงานเลขานุการการแข่งขันวิโอลานานาชาติ กรุงโตเกียว กำหนดจัดการแข่งขันวิโอลานานาชาติครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม