รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลคลองหลวง

ด้วย โรงพยาบาลคลองหลวง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม