ขอเชิญร่วมงาน “วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานเกษียณอายุราชการ”

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานเกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดจัดงาน

วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

———————

07.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิราช พระพรหมศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์
โดย รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08.00 น. ผู้ร่วมงาน ผู้เกษียณอายุราชการลงทะเบียน
08.15 น. อธิการบดี เปิดกรวยดอกไม้สด และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงมาร์ชราชมงคล
08.30 น. -มอบโล่ราชมงคลสรรเสริญ
-มอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการในพิธีแสดงมุทิตาจิต
“กราบครูด้วยดวงใจ มาลัยนี้เทิดพระคุณ” โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขับเสภา “พระคุณครู”
โดย ผศ.วิเศษ ชาญประโคน และคณะ
09.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปการทำงานอย่างมีความสุขในโลกปัจจุบัน”
โดย รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล
10.30-11.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอาหารเพล
12.00 น. เชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน