เครื่องบรรจุทรายกึ่งอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายการอาวุธไอเดีย นำเสนอเครื่องบรรจุทรายกึ่งอัตโนมัิติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2554  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ธัญบุรี ได้ที่ www.news.rmutt.ac.th และเรื่องราวของ เครื่องบรรจุทรายกึ่งอัตโนมัิติ ได้ที่ เครื่องบรรจุทราย