รายการแจ๋วพาเที่ยวนำชม ห้องสมุดมทร.ธัญบุรี

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี นำทีมงานรายการ แจ๋ว ช่วงรายการแจ๋วพาเที่ยว ออกอากาศทางช่อง 3 บันทึกภาพเคลื่อนไหวนำชมห้องสมุด แนะนำการให้บริการของห้องสมุด โดยมีนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการ และ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและนำชมเพื่อบันทึกเทปรายการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555ที่ผ่านมา