โครงการสัมมนา “สื่อละอัน พันละน้อย”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อหาแนวทางในการประกอบอาชีพ ผู้ที่สนใจในอาชีพด้าน

สื่อสิ่งพิมพ์

ภาพยนตร์

โฆษณา

Event Organizer

โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน

– คุณธัญลักษณ์  เตชศรีสุธี : บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Let’s Comic  สำนักพิมพ์การ์ตูนไทยแนวใหม่ไร้ขีดจำกัด

– คุณอาดัม  มาลานิยม ผู้จัด Event Organizer ให้แก่หลายงานของบริษัท HONDA เช่น Honda foundation Event ,Launching Honda Click
at Major Cineplex Ratchayothin

– คุณราดิ  สมบุญ creative โฆษณา Khaoshong Coffee: “cheers up you life”,S&P Quick Meal และ TOT : corporate “happiness”

– คุณสมเกียรติ  วิทุรานิช ผู้กำกับ,เขียนบท ภาพยนตร์ ไอ้ฟัก,มะหมา 4 ขาครับ,รักที่รอคอย

เพื่อได้เรียนรู้ถึงแนวทางและทราบถึงปัญหาในด้านสื่อ ที่ตนสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานและการออกแบบสื่อ และได้รับรู้ถึงประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ มากมาย จากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ • ณ โรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ชั้น2) 

• เริ่มเปิดให้สำรองที่นั่งแล้ววันนี้ โทร. 081 923 3341 (หมายเหตุ : เพียง 200 ที่นั่ง) 

• เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12:00น. – 13:00น. พร้อมรับของว่างและของที่ระลึกหน้างาน งานเริ่มเวลา 13:00น.-16:00น. 

• จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย MM5121

(*สัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)