งานสืบสานวัฒนธรรมไทย’ 54 ครั้งที่ 17

  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย’ 54  ครั้งที่ 17 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันของนักศึกษา ได้แก่  ช่วงเช้าประกวดการทำขนมบัวลอย หุงข้าวธัญพืช จัดพานขนม จัดดอกไม้สด จัดพาดพุ่ม จัดสวนถาด  ช่วงบ่ายการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แข่งขันหัวเราะ ส้มตำลีลา เวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป   การแสดงเพลงพื้นบ้านของสโมสรนศ.  การแสดงของนศ.อินโดนีเซีย  การประกวดธิดาผ้าไทย และแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งลิปซิงก์