เชิญร่วมเป็นแรงใจ แรงโหวตให้กับ “วอร์ม”

PORNWIJIT  CHUASOMBOON
เชิญร่วมส่งแรงใจ แรงโหวตให้กับ “วอร์ม” ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวไทยสู่ “เวทีสากล” ในการส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบชุดชั้นใน Triumph ร่วมโหวตได้ที่

http://www.triumph.com