‘เรือหุ่นยนต์’สำรวจความลึกคูคลอง

“ข้อมูลความลึก” ของคูคลองต่าง ๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อแผนปฏิบัติการรับมือกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นปีนี้

เพราะจะเป็นข้อมูลสำคัญในการชี้เป้าของการขุดลอกคูคลอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ใช่เรื่องง่าย.. หากจะต้องใช้วิธีการสำรวจความลึกของลำน้ำด้วยอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป และจดข้อมูลด้วยมือคน เพราะด้วยเวลาที่จำกัด ประกอบกับเส้นทางที่จะต้องสำรวจมีทั้งคลองสายหลัก และสายย่อยที่ คดเคี้ยว และมีความยาวรวมกว่า 3 พันกิโลเมตร

ภารกิจสำคัญนี้ จึงตกเป็นของเทคโน โลยีหุ่นยนต์ ที่อยู่ในรูปแบบของเรือแคนูที่สะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง

“ดร.ปาษาณ กุลวานิช” นักวิจัยกลุ่มงานสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ความละเอียดสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เริ่มพัฒนาระบบหุ่นยนต์ขึ้นตั้งแต่ปี 2553 โดยเดิมตั้งเป้าพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ภาคสนามสำหรับใช้งานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยากหรือไม่ปลอดภัย

งานวิจัยจะเน้นที่การประยุกต์สำหรับใช้งานจริง โดยประกอบไปด้วยระบบหุ่นยนต์ปฏิบัติการผิวน้ำ และระบบหุ่นยนต์ปฏิบัติการใต้น้ำ

เลือกเรือแคนู เป็นต้นแบบ เพราะขนาดที่กว้างเพียง 70 เซนติเมตร ยาว 3.8 เมตร ทำให้เข้าถึงลำคลองที่แคบและคดเคี้ยวได้อย่างคล่องตัว ขณะเดียวกันก็สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 90 กิโลกรัม ทำให้ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ สั่งการระยะไกล หรือว่ามีคนควบคุมไปด้วยก็ได้

ดร.ปาษาณ บอกว่า จากโครงการวิจัยดังกล่าว เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ปีที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือ สสนก.ประยุกต์ใช้งานเรือหุ่นยนต์ โดยพัฒนาระบบวัดความลึกของคลองต่าง ๆ ขึ้น

โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลความลึก อ้างอิงตำแหน่งจากอุปกรณ์จีพีเอส และระบบโซนาร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การจัดทำแผนที่ความลึกของลำน้ำ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินศักยภาพการระบายน้ำในปัจจุบัน

ดร.ปาษาณ บอกอีกว่า สำหรับระบบวัดความลึก สามารถที่จะติดตั้งได้กับเรือชนิดอื่น ๆ ได้ เช่นเรือเก็บขยะของสำนักระบายน้ำ กทม. เรือโจมตีขนาดเล็กของกองทัพเรือ และจะใช้เรือหุ่นยนต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในกรณีที่คลองแคบ และมีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก

ปัจจุบันภารกิจสำรวจความลึกของคูคลองรอบกรุงเทพฯของเรือหุ่นยนต์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วหลายแห่ง เช่น ที่คลองบ้านใหม่ คลองวัดรังสิต และ คลองเปรมประชากร คาดว่าด้วเทคโนโลยีและความร่วมมือจากอีกหลายหน่วยงาน จะทำให้โครงการสำรวจนี้ เสร็จภายใน 3 เดือนข้างหน้า

ทันพอดี.. สำหรับการรับมือ หากน้องน้ำจะมาเยือนอีกครั้ง!!!.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.com