เปิดตัวผู้อัญเชิญตรา มทร.ธัญบุรี

 

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้คือหัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งคือเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน โดยในการคัดเลือกในครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล็งเห็นคุณค่าที่เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี เข้าร่วมคัดเลือกการเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนมาก

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้อัญเชิญ ผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่าและปฏิภาณไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการตอบคำถาม โดยผลการตัดสินได้ผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้แก่ น.ส.เปมิกา สุขสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นายชนุตม์ ศิริจันทรากรู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

 

น.ส.เปมิกา สุขสำราญ กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัว มีเพื่อนแนะนำให้เข้าประกวด ภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ คิดว่าการประกวดในครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง จุดเด่นของตนเองจะเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพ เนื่องจากเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย บุคลิกภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผลการเรียนสะสม 3.25 เคล็ดลับการเรียนอยู่ที่จะอ่านหนังสือทบทวน สวดมนต์ก่อนนอน เพราะว่าสวดมนต์จะทำให้เรามีสติ ชีวิตของนักศึกษาต้องมีการวางตัวให้เหมาะสม เมื่อได้รับเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ แล้ว ต้องวางตัวให้เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่น ยกตัวอย่าง ในเรื่องของการแต่งกาย ต้องให้ถูกระเบียบ

 

ส่วนนายชนุตม์ ศิริจันทรากรู เล่าว่า ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือก ครั้งหนึ่งได้สร้างชื่อให้กับครอบครัว เพื่อนแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี ตอนเรียนที่วิทยาลัยเดิมเคยร่วมทำกิจกรรม ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ จุดเด่นที่ชนะใจคณะกรรมการคือการตอบคำถาม บุคลิกภาพ ส่วนผลการเรียนสะสม 3.40 ตนต้องทำงานและเรียนไปด้วย เรียนวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ในการแบ่งเวลา เวลางานก็ทำงานเต็มที่ ส่วนเวลาเรียนก็ต้องเต็มที่กับการเรียน ตั้งใจเรียนเวลาเรียนในห้อง สะสมความรู้ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจต้องถามอาจารย์ พอได้รับคัดเลือกมีคนรู้จักมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่สามารถพัฒนาตัวเราเองได้ มีคนชมเยอะว่าแต่งกายเรียบร้อย พูดจาเพราะ ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน

 

ชีวิตของนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกที่ถูกเวลา เริ่มจากตัวเรา เมื่อเราแต่งตัวเรียบร้อย เป็นการให้เกียรติสถานศึกษา ที่สำคัญต้องแต่งกายให้เหมาะกับตัวเราเอง อย่าแต่งตามกระแส บางครั้งเสื้อผ้าที่เราสวมบางชิ้นไม่เหมาะกับเรา 4 ปีของเครื่องแบบนักศึกษาที่ได้สวมใส่คือความภาคภูมิใจ ดังนั้นควรสวมใส่ให้คุ้มกับเวลา ภูมิใจและดีใจได้มาเรียนที่นี่ อาจารย์เอาใจใส่ สอนให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติงานได้จริง สภาพแวดล้อมสดชื่น การที่เราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิต เข้ามาเพื่ออะไร มาทำอะไร มาเรียนหาความรู้ อยากฝากในเรื่องของการคบเพื่อน ในสังคมมีเพื่อนหลายแบบ สติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ระหว่างที่เรียนควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด