ภาพข่าว: นายยอดชาย ก้องกังวาล

นายยอดชาย ก้องกังวาล ผู้บริหารภาคเอกชน มอบทุนการศึกษาแก่นางสาวอังคณา อุดมผล นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ที่กอง