โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2554 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยจัดหน่วยแพทย์แผนไทย ให้บริการ ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ณ. โดมเอนกประสงค์  (สวนสาธารณะ) หมู่บ้านพฤกษา 12  หมู่ 2 ต. คลองสาม  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและมารับบริการจำนวนมาก