มหกรรมเกมส์กีฬาทางวิชาการ “เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ”

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมเกมส์กีฬาทางวิชาการ “เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ” ในระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2554 บริเวณชั้น 1 และชั้น 3 ณ ศูลย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม