มทร.ธัญบุรีเตรียมการฟื้นฟูมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (มทร.) ธัญบุรี
เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนั้น มหาวิทยาลัยฯ
ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเกิดน้ำท่วมภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยความสูงประมาณ 1.2 เมตร