คอลัมน์ RECYCLE: สบู่ถ่านไม้ไผ่ ของดีฝีมือคนไทย

ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงามที่คิดค้นสูตรโดยคนไทยกำลังได้รับความนิยมในท้องตลาด เนื่องจากคนไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากพบปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ จนก่อให้เกิดปัญหาและโรคต่างๆ ตามมา “สบู่ถ่านไม้ไผ่”หนึ่งผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คืออีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ข้างต้นได้อย่างรอบด้าน เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าคุณภาพแล้ว ยังเป็นการนำทรัพยากรที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

สบู่ถ่านไม้ไผ่ ฝีมือการคิดค้นโดยคนไทยเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และชุมชน ร่วมกันทำงานในการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน นำภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยที่เป็นพืชประจำท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน ด้วยกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของชุมชน ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน

ไฉน น้อยแสงรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ผู้คิดค้นสูตรและวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้กับชุมชน เล่าว่า เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้งมีไม้ไผ่จำนวนมาก จึงมีอาชีพเผาถ่านไม้ขาย และทางวิสาหกิจนำถ่านไม้ที่เหลือมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุภาพ แต่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จึงได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการทางเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าถ่านไม้ไผ่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

สำหรับสูตรสบู่ถ่านไม้ไผ่ที่คิดค้นและนำมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชน จะเน้นการนำเอาทรัพยากรที่มีในหมู่บ้านมาเป็นส่วนผสมหลัก ประกอบด้วย 1.ถ่านไม้ไผ่ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงผิวพรรณ ขจัดเซลล์ผิวที่ความรู้ให้กับชุมชน การบูรณาการทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผลิตเป็นสบู่ถ่านไม้ไผ่ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ

ทองย้อย โชฎกประธานฝ่ายชุมชนและที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง จ.ปราจีนบุรี เล่าว่า อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนา ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเนินเตี้ย ชุมชนมีพื้นที่ปลูกไม้ไผ่จำนวนมาก

นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรมากมาย โดยทางชุมชนจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ครบวงจรเช่น ผลิตเครื่องจักสาน ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง รวมทั้งสบู่จากถ่านไม้ไผ่

สมุนไพร แต่สบู่ถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตขึ้นคุณภาพยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาทองย้อย

ชาวบ้าน ยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง จนกระทั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้นำอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี มาศึกษาวิจัย ให้ความรู้และคิดค้นสูตรขึ้นใหม่ทำให้สบู่ถ่านไม้ไผ่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ราคาจำหน่ายสบู่ถ่านไม้ไผ่ ก้อนละ 65 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ป่า ชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โทร. 08-1154-6435 โดยทางชุมชนบริการส่งฟรี ถ้าสั่งซื้อ 1 โหลขึ้นไป

แสดงความคิดเห็น