คอลัมน์ เกษตรก้าวไกล: ลดความชื้นปาล์มเพิ่มน้ำมันคุณภาพ

ก่อนหน้านี้ไม่นาน ประเทศไทยได้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มอยู่ช่วงหนึ่ง จากเหตุการณ์นี้จะเห็นได้ว่ามีผู้ เดือดร้อนจากภาวะนี้ทุกระดับภาคชั้น ทุกอาชีพก็ว่าได้ นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าน้ำมันปาล์มมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศมากขนาดไหน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสาเหตุการขาดแคลนจะเพราะอะไร เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขและกลับสู่ภาวะปกติ หากแต่กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มกลับมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน และน่าสนใจ กว่าจะได้น้ำมันปาล์มมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ที่มองข้ามไม่ได้คือ ขั้นตอนการทำให้เนื้อปาล์มสุกด้วยความร้อน ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญคือ เพื่อแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลา เพื่อทำลายเอ็นไซม์ไลเปสรวมทั้งลดการเกิดไฮโดรไลซีส เพื่อป้องกันการแยกตัวของน้ำมันเป็นกรดไขมันกลีเซอรีน และลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่จะทำให้น้ำมันปาล์มเหม็นหืน ในขั้นตอนนี้นี่เองทำให้นักวิจัย จาก มทร.ธัญบุรี เกิดความสนใจ และเห็นถึงความสำคัญจนได้เกิดการคิดค้นวิธี ลดความชื้นผลปาล์มด้วยเครื่องอบไมโครเวฟ ร่วมกับอินฟราเรดขึ้น ส่วนผลการวิจัยจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น

ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ นักวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ผู้วิจัยโครงการนี้เปิดเผยให้ฟังว่า เทคโนโลยีเดิมเป็นการใช้ความร้อนจากไอน้ำเพื่อทำให้ผลปาล์มสุก แต่หลังจากสกัดน้ำมันจากเนื้อปาล์มแล้ว จะต้องมาไล่ความชื้นออกจากน้ำมันที่สกัดได้ ทำให้สูญเสียผลผลิต เสียเวลา เพิ่มค่าใช้จ่าย ใช้พลังงานสูง อีกทั้งยังทำให้มีน้ำเสียประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์

ต่อมาในปัจจุบัน ได้พัฒนามาเป็นการสกัดจากผลปาล์มแบบแห้ง เรียกว่า ระบบแห้งหีบรวม ซึ่งมีขั้นตอนในการอบผลปาล์มก่อนการสกัดน้ำมันเพื่อไล่ความชื้น ทำให้เนื้อปาล์มหลุดออกจากกะลาง่ายขึ้น และช่วยยับยั้งเอ็นไซม์ไลเปส วิธีการคือใช้ความร้อนจากแหล่งความร้อนต่างๆ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง วิธีนี้ช่วยให้ได้น้ำมันปาล์มคุณภาพเกรด เอ มีความชื้นและกรดไขมันต่ำ ไม่ต้องไล่ความชื้นออกจากน้ำมัน ไม่มีน้ำเสีย และช่วยประหยัดพลังงาน

การศึกษาวิจัย การนำเอาแหล่งพลังงาน อย่างไมโครเวฟและอินฟราเรด มาใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน จึงมีจุดประสงค์เพื่อประหยัดเวลา และพลังงานให้มากที่สุด ได้เนื้อปาล์มที่สุกพอดีทำให้สกัดน้ำมันคุณภาพเกรดเอได้ปริมาณมาก รวมทั้งสามารถลดมลภาวะได้

ซึ่งในการศึกษาและทดลอง ผู้วิจัยได้บอกอีกว่า ในการทดลองครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และอนุเคราะห์จากหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผลปาล์มที่ได้จากสวนปาล์มจังหวัด สุราษฎร์ธานี หรือเครื่องอบผลผลิตทางการเกษตร ด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับอินฟราเรด จาก บริษัทพรีม่าเอเชีย จำกัด ประเทศไทย โดยคุณชัยวัฒน์ โชคอนันต์

จากผลการทดสอบ พบว่า การใช้ไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ใช้เวลาในการลดความชื้นน้อยได้ผลทั้งการลดความชื้นและการทำให้เนื้อปาล์มร่อนจากกะลา อัตราการลดความชื้นก็คงที่ สม่ำเสมอตลอดเวลา 21 นาทีที่ผ่านเข้าระบบ ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ 4-5 เท่าเมื่อเทียบกับการลดความชื้นโดยวิธีใช้ลมร้อน หรือจากฮีตเตอร์

นับว่าเป็นการค้นพบที่ น่าจะนำไปสู่การพัฒนา การผลิตน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพออกมาใช้ในโอกาสต่อไปได้ดีและยอดเยี่ยมทีเดียว ทั้งนี้หากผู้ใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เทคโนโลยีลดความชื้นของผลปาล์ม สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ ผศ.ดร.กลอยใจ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1491-3894

ส่วนเทคโนโลยีการอบพืชผลด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ท่านสามารถสอบถามไปได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โชคอนันต์ ที่ E-mail: chaiwat_chok@yahoo.com