ภาพข่าว: เพื่อผู้พิการ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้แก่ญาติผู้พิการ ผลิตโดย ผศ.นพ.นิยม ลออปักษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี