ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม