มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,150 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม