มทร.ธัญบุรี เปิดตัวผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้คือหัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญกจรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งคือเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

โดยในการคัดเลือกในครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล็งเห็นคุณค่าที่เปี่ยมไปด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี เข้าร่วมคัดเลือกการเป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนมาก สำหรับคุณสมบัติของผู้อัญเชิญ ผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่าและปฏิภาณไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการตอบคำถาม โดยผลการตัดสินได้ผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้แก่ “พลอย” นางสาวเปมิกา สุขสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ “เต้ย” นายชนุตม์ ศิริจันทรากรู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

พลอย เล่าว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัว มีเพื่อนแนะนำให้เข้าประกวด ภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ คิดว่าการประกวดในครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง จุดเด่นของตนเองจะเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพ เนื่องจากเรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย บุคลิกภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับผลการเรียนสะสม 3.25 เคล็ดลับการเรียนอยู่ที่จะอ่านหนังสือทบทวน สวดมนต์ก่อนนอน เพราะว่า สวดมนต์จะทำให้เรามีสติ ชีวิตของนักศึกษาต้องมีการวางตัวให้เหมาะสม เมื่อได้รับเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯแล้ว ต้องวางตัวให้เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่น ยกตัวอย่าง ในเรื่องของการแต่งกาย ต้องให้ถูกระเบียบ

มุมมองส่วนตัว เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ควรแต่งกายให้เหมาะสมให้เกียรติสถานที่ วางตัวให้เหมาะสม มีสัมมาคาวะ รู้จักกาละเทศะ เมื่อเราแต่งกายเรียบร้อยจนชิน จะติดเป็นนิสัย ซึ่งทุกคนได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวในเรื่องของการวางตัวในสังคม ภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่นี่ สร้างคน สร้างอาชีพ เน้นทางด้านเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ที่นี่เหมือนบ้าน อาจารย์เหมือนพ่อแม่ เราอยู่กันเหมือนครอบครัว นอกจากวิชาการความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้แล้ว ยังสอนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้ด้วย สุดท้ายนี้อยากให้น้องๆ มีความรับผิดชอบ การเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่เหมือนการเรียนในระดับมัธยม ดูแลตัวเอง ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ต้องไม่ออกนอกลู่นอกทาง ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า เพื่อพ่อและแม่ที่รอชื่นชมความสำเร็จของพวกเรา

เต้ย เล่าว่า เหมือนกับพลอย ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือก ครั้งหนึ่งได้สร้างชื่อให้กับครอบครัว เพื่อนแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี ตอนเรียนวิทยาลัยเดิมเคยร่วมทำกิจกรรม ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ จุดเด่นที่ชนะใจคณะกรรมการคือการตอบคำถาม บุคลิกภาพ ส่วนผมการเรียนสะสม 3.40 ตนเองต้องทำงานและเรียนไปด้วย เรียนวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ในการแบ่งเวลาเวลางานก็ทำงานเต็มที่ ส่วนเวลาเรียนก็ต้องเต็มที่กับการเรียน ตั้งใจเรียนเวลาเรียนในห้อง สะสมความรู้ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจต้องถามอาจารย์ ได้รับคัดเลือกมีคนรู้จักมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่สามารถพัฒนาตัวเราเองได้ มีคนชมเยอะว่าแต่งกายเรียบร้อย พูดจาเพราะ ดีใจที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน

ชีวิตของนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกที่ถูกเวลา เริ่มจากตัวเรา เมื่อเราแต่งตัวเรียบร้อย เป็นการให้เกียรติสถานศึกษา ที่สำคัญต้องแต่งกายให้เหมาะกับตัวเราเอง อย่าแต่งตามกระแส บ้างครั้งเสื้อผ้าที่เราสวมบางชิ้นไม่เหมาะกับเรา 4 ปี ของเครื่องแบบนักศึกษาที่ได้สวมใส่ คือความภาคถูมิใจด้วยภูมิใจ ดังนั้นควรสวมใส่ให้คุ้มกับเวลา ภูมิใจและดีใจ ได้มาเรียนที่นี่ อาจารย์เอาใจใส่ สอนให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิบัติงานได้จริง สภาพแวดล้อมสดชื่น การที่เราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิต เข้ามาเพื่ออะไร มาทำอะไร มาเรียนหาความรู้ อยากฝากในเรื่องของการคบเพื่อน ในสังคมมีเพื่อนหลายแบบ สติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ระหว่างที่เรียนควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

การเป็นตัวแทนอัญเชิญพระราชลัญกจรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตลอดระยะเวลาที่เรียนที่ มทร. ธัญบุรี จะต้องติดเข็มตราสัญลักษณ์ตลอดการศึกษา ภูมิใจและเกียรติที่สุด สำหรับของการศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี ทั้งสองกล่าวทิ้งท้าย