การเปลี่ยนแปลงวันจัดงาน OCSC International Education Expo 2011

ด้วยทางสำนัก ก.พ. กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 8 (OCSC International Education Expo 2011) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง

รวมทั้งกระตุ้นเยาวชนไทยให้เกิดความสนใจและไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนรัฐบาลและผู้สนใจทั่วไปได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับตัวแทน สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก ระหว่าวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ณ รอยัลพารกอนฮอลล์ ชั้น5
แต่เนื่องจากสถาณการณ์อุทกภัยในขณะนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยและไม่สามารถคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดประชุมหารือจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ทางคณะกรรมการจึงสรุปให้เลื่อนการจัดงาน เป็นวันที่ 21-22 มกราคม 2555 ณ รอยัลพารกอนฮอลล์ ชั้น5

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการระดมทุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ยักศึกษาที่อยู่ในเขตื้นที่อุทกภัย ระหว่าอายุ 18-27 ปี สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่งาน  OCSC International Education Expo 2011 ในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม