โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไปชาย พนักงานทั่วไปหญิง ตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม