สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา และคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม