การจัดทำบัตรแสดงตนบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล

การจัดทำบัตรแสดงตนบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาลและบัตรอนุญาตนำยานพาหนะเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล ปี พ.ศ.2555

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์