รายการ Health plus Channel

 
รายการ Health plus channel ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI สัมภาษณ์ นายพรวิจิตร เชื้อสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด “Triumph Inspiration Aword 2012″