รายการชาวกรุงคิดต่างสร้างปัญญา

 
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  บันทึกเทปรายการชาวกรุงคิดต่างสร้างปัญญา ที่ Nation channel