เดลินิวส์สัมภาษณ์

 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับคุณแม่ ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการงาน