เดลินิวส์สัมภาษณ์


ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยในการรับมือประชาคมอาเซียน